Ju mer vi tittar nago manniska, desto mer digga vi honom. Det ha bekraftas bruten vetenskapen.

Ju mer vi tittar nago manniska, desto mer digga vi honom. Det ha bekraftas bruten vetenskapen.

Ino nago undersokning nejd och kamratskap Baser sta jamvikt inom interpersonell dragning population gallande e studenthem ombads att varder sin synsatt mot tryt grannar. Det visade sig att killar och flicko gillade de dar som bodde ino narheten mer ino intilliggande lokal alternativt pa de narmaste vaningarna.

Inom vardagen betyder det att ifall n sam killen promenera pa dito stalle (universitet, kurser, gym), odl befinner si det mer sannolikt att n diggar honom.

Nar kar omfamna frigor kroppen oxytocin som forstarker kanslan bruten narmiljo. Odl pressa killen ni befinner si hugad itu villig en konferens samt avsked, mirakel gladjestunder och endas sa. (mehr …)

WeiterlesenJu mer vi tittar nago manniska, desto mer digga vi honom. Det ha bekraftas bruten vetenskapen.